The Breakfast Club mengajak penonton untuk mengingat masa kejayaan Ian Brown dkk. dengan melantunkan lagu-lagu The Stone Roses antar lain “Ten Story Love Song” dan “I Wanna Be Adored”.

The Breakfast Club di We Are The Pigs #2 ©IHEARTGIGS /Gaharu Jabal

The Breakfast Club di We Are The Pigs #2 ©IHEARTGIGS /Gaharu Jabal

The Breakfast Club di We Are The Pigs #2 ©IHEARTGIGS /Gaharu Jabal

The Breakfast Club di We Are The Pigs #2 ©IHEARTGIGS /Gaharu Jabal

The Breakfast Club di We Are The Pigs #2 ©IHEARTGIGS /Gaharu Jabal

The Breakfast Club di We Are The Pigs #2 ©IHEARTGIGS /Gaharu Jabal

Penampilan Thebreakfastclub di We Are The Pigs #2 ©IHEARTGIGS /Gaharu Jabal

Penampilan Thebreakfastclub di We Are The Pigs #2 ©IHEARTGIGS /Gaharu Jabal

The Breakfast Club di We Are The Pigs #2 ©IHEARTGIGS /Gaharu Jabal

The Breakfast Club di We Are The Pigs #2 ©IHEARTGIGS /Gaharu Jabal

The Breakfast Club di We Are The Pigs #2 ©IHEARTGIGS /Gaharu Jabal

The Breakfast Club di We Are The Pigs #2 ©IHEARTGIGS /Gaharu Jabal

Facebook Comments